Jump to content

Autoškola se zabývá výukou a výcvikem na tyto skupiny řidičských oprávnění:

 

Skupiny řidičských oprávnění:

AM

Minimální věk: 15 let

Oprávnění k řízení motorových vozidel:

 • dvoukolových se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4kW
 • tříkolových se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW
 • čtyřkolových o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW

A1

Minimální věk: 16 let

Oprávnění k řízení:

 • lehkých motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolových motorových vozidel o výkonu nejvýše 15 kW
 • motorových vozidel spadajících do skupiny AM a skupiny B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A2

Minimální věk: 18 let

Oprávnění k řízení:

 • motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • motorových vozidel spadajících do skupin AM, A1 a B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

A

Minimální věk: 24 let*

*21 let (pro tříkolová motorová vozidla), 20 let (je-li uchazeč min. 2 roky držitelem opránění skupiny A2 )  

Oprávnění k řízení:

 • motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW
 • motorových vozidel spadajících do skupin AM, A1, A a B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Doplňovací výuka a výcvik

Pokud uchazeč žádá o

 • rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2
 • rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42, pokud jde o žadatele o řidičské oprávění

 • pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1
 • pro skupinu A , který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

-

B

Minimální věk: 18 let

Oprávnění k řízení:

 • motorových vozidel(s výjimkou skupin AM, A1, A2 a A ), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.
 • motorových vozidel, zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1 a AM.
 • motorových tříkolových vozidel, zařazených do skupiny A , pokud držitel dosáhl věku 21 let.

B+E

Minimální věk: 18 let

Oprávnění k řízení:

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o njevětší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg

T

Minimální věk: 17 let

Oprávnění k řízení:

 • Do skupiny T  jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

B96

-

Žák musí splňovat věkovou hranici den před závěrečnou zkouškou.

Výuka a výcvik může probíhat před dovršením této věkové hranice.

Z věkového limitu pro skupiny A a A1, podle novely i A2 , může ministerstvo dopravy udělit výjimku pro osobu, která je držitelem licence motorostického sportovce. Výjimka však platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži(nevztahuje se tedy ani například na tréninkové jízdy).